Sunday, July 1, 2012

Isang Parangal para sa FILCOLS Member na si Jun Cruz Reyes

Isang parangal para kay Amang Jun Cruz Reyes, isang manunulat at kritiko, ang gaganapin sa 27 Hulyo 2012 mula 5:00 ng hapon hanggang 9:00 ng gabi sa Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Lungsod Quezon.

Ito ay bukas sa lahat ng interesado.

Mayroon namang eksibit na gaganapin para sa kanyang mga obra at aklat, 23-27 Hulyo 2012 sa Galeria I ng Bulwagang Rizal, UP Diliman, QC.

Ang publiko ay inaanyayahan sa eksibit na ito.

No comments:

Post a Comment