Wednesday, June 1, 2011

DADAANIN, Isandaang kuwento ng Isandaang Manunulat

Malugod po kayong inaanyayahang dumalo sa aklat-lunsaran ng ating DADAANIN, Isandaang kuwento ng Isandaang Manunulat (Anvil, 2011), na pinamatnugutan nina Nonon Carandang at Alwin Aguirre, sa Hunyo 17, 2011, Biyernes, sa Manila Metropolitan Museum, Central Bank Building, Roxas Boulevard, Manila. Filipiniano po ang tema/pananamit. Mangyari pong ipagbigay alam kay Nonon Carandang kung dadalo para sa imbitasyon (RSVP).

Puntahan lamang ang kanyang page sa FAcebook.

No comments:

Post a Comment