Tuesday, June 4, 2013

FILCOLS Member ADMU Press Invites you to Halina sa Ating Bukas Launch

Malugod kayong inaanyayahan ng
Pamantasan ng Ateneo de Manila
Kagawaran ng Araling Interdisiplinaryo
at ng Palimbagan ng Pamantasan

sa paglulunsad ng mga akda ni
MACARIO PINEDA
na binigyan ng introduksiyon ni
SOLEDAD S. REYES

HALINA SA ATING BUKAS
ISANG MILYONG PISO
SA HIMAYMAY NG PUSO at iba pang kuwento

Miyerkules, 26 Hunyo 2013, 4:30 ng hapon
Faber Hall, Ateneo de Manila University
Loyola Heights, Quezon City

RSVP: 426-6001 loc. 4613

No comments:

Post a Comment