Tuesday, June 4, 2013

3 Bagong Libro para sa Pasukan mula sa FILCOLS Member Adarna House

Simula na ng panibagong taon kahapon para sa ilang paaralan. Handa na ba ang inyong mga tsikiting? Kung may pasok na, o kahit wala pa, may 3 kaming bagong librong siguradong makatutulong mang-engganyo sa mga bata sa kanilang unang araw sa paaralan.
Sa dalawang bagong coloring book (Magkulay Tayo! 2 at Magkulay Tayo! 3), huhusay ang mga batang kumilala ng mga kulay at humawak ng panulat habang nagkukulay ng mga simple at malalaking drowing. Sa Sanayang Adarnanaman, makapag-eensayong magbilang, sumulat, at kumilala ng mga hugis ang mga batang nagsisimula o naghahanda pa lamang pumasok sa eskuwela.


Mabibili ang 2 coloring book (Php 66.00) at ang Sanayang Adarna (Php 80.00) sa mas mababang halaga (Php 50.00 at Php 60.00) sa Back-to-School SALEhanggang ika-15 ng Hunyo.

No comments:

Post a Comment