Wednesday, January 23, 2013

LITA: Poems on Women brought to you by FILCOLS partner CYWA

LITA: Poems on women is a collection of contemporary Philippine literature that offers an extensive selection of poetry about women. The poems employ various writing style, perspective and tone written in Filipino and English. Lita is a project of the Cavite Young Writers Association, which is celebrating its 10th anniversary this 2013.

Cover art by Mary Ann Jimenez-Salvador. Layout by Heidi Sarno. Edited by Ronald Verzo. Works featured are from members of CYWA and writers from all over the Philippines.

Lita ebook version is available for P150. Check this link:

http://flipreads.com/Lita-PoemsFrom the introduction:

Isang balong malalim ang usaping pangkababaihan.

Sa Pooc, Silang, Cavite matatagpuan ang isang malalim at hugis-wawang katawang-tubig. Ayon sa diksyonaryo, ang wawa ay bunganga ng ilog. May nagsasabing pook ito ng pinagtalakan ng dalawang babaeng nagtatalo. Walang detalye ukol sa pagkakakilalanlan ng dalawang babae at sa dahilan ng kanilang pag-aaway. Ngunit mula noon ay tinawag ang lugar na Pinagtalakan. May nagsasabing pinagbagsakan ang pook na ito ng bulalakaw kaya’t nalikha ang katawang-tubig. Ayon kay Aidel Paul Belamide, isang anthropologist na lumaki sa Pooc, nakatutuwa raw isiping ang pagtatatalak ng dalawa ang humukay sa lalim ng katawang-tubig. Wala pang nakapagsusukat nito.

Noong nag-uumpisa pa lamang ang Cavite Young Writers Association (CYWA) at pilit nitong idinudugtong ang sarili sa nalimutang kasaysayang pampanitikan ng Cavite, iisa lamang ang babae sa listahan ng mga manunulat ng bayan, batay ito sa pananaliksik ni Dr. Efren R. Abueg, ang punong tagapagpayo ng grupo. Naging palaisipan sa grupo kung bakit dahop sa mga babaeng manunulat ang kilalang ‘macho’ na probinsiya ng Cavite. Kaya bang iligtas ang reputasyong ito ni Darna na likhang-isip ng isang CaviteƱo, si Mars Ravelo? Sa pananaliksik at pakikisalamuha ng CYWA sa kanyang mga kababayan, nadagdagan nang nadagdagan ang mga babae sa listahan na ito. Natuklasan din ng grupo ang mga babaeng manunulat sa Cavite City na nagpalimbag ng kanilang aklat ng mga tula noong dekada 1980. Isa na lamang sa kanila ang nabubuhay pa rin sa ngayon. May humigit kumulang na labing-apat na ang napalista.

May nais sigurong buwagin sa kamalayan ng marami ang pagbibigay tuon ng CYWA sa kababaihan. Marahil may nais ding mabatid na rarom sa nasabing usapin. Ipinangalan ng grupo ang serye nito ng mga publikasyon tungkol at para sa mga babae sa pook na Pinagtalakan sapagkat ang kuwentong bayan sa pinagmulan ng pook ay isang nakaaantig na larawan ng talakayang pangkababaihan."

CYWA is a partner of FILCOLS since 2011.

No comments:

Post a Comment